W najbliższą niedzielę prezydent Bronisław Komorowski podpisze nowelizację Prawa wodnego oraz innych ustaw – zapowiedziała prezydencka kancelaria. Zgodnie z nowymi regulacjami, rowerzyści będą mogli jeździć po wałach przeciwpowodziowych. Obecnie jest to zabronione. Złamanie zakazu grozi grzywną lub karą…

Jedną z głównych zmian, które zostaną wprowadzone nowelą, jest umożliwienie legalnej jazdy rowerem po wałach przeciwpowodziowych.

Zgodnie z nowym prawem, drogi rowerowe mają być traktowane jak inwestycje celu publicznego, co z kolei ułatwi budowę szlaków rowerowych. W efekcie będzie można budować ścieżki rowerowe całkowicie niezależnie od dróg przeznaczonych dla samochodów.

Ta zmiana ustawy pozwoli przede wszystkim samorządom w Polsce, wojewódzkim, ale także powiatowym, gminnym, również organizacjom pożytku publicznego, na realizowanie dróg rowerowych w taki sposób, by nie musiały być one powiązane w sensie technicznym z drogami komunikacji kołowej, samochodowej, czyli z drogami publicznymi” – wyjaśnia Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w prezydenckiej kancelarii.

Prezydent Komorowski ma podpisać ustawę w niedzielę (11 maja br.) w Bielsku-Białej, podczas spotkania z uczestnikami Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że nowe przepisy zaczną obowiązywać najprawdopodobniej w drugiej połowie czerwca 2014 r.