W pierwszej połowie listopada wejdą w życie nowe regulacje dotyczące karania za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu. Prawo stanie się mniej rygorystyczne. Takie przypadki nie będą już traktowane jako przestępstwa (na podstawie Kodeksu karnego), ale jako wykroczenia.